Pro rodiče

 

Nejčastěji kladené otázky rodičů

Ano, pokud je v MŠ volná kapacita, lze přijímat děti během celého školního roku.

Ano, pokud je v MŠ volná kapacita, lze po předchozí domluvě přijmout dítě mladší tří let.

V čase od 6.30, nejpozději pak do 8.20.

Ano, rodiče a širší rodina dítěte jsou u nás vítáni.

Lze ve věkově smíšené třídě naše dítě v posledním ročníku docházky adekvátně připravit na úspěšný vstup do základní školy?

Ano, našim předškoláčkům je věnována zvláštní péče. Organizace, metody a formy výuky jsou u nás voleny tak, aby byly děti podle svých možností co nejlépe připraveny na vstup do 1. třídy.

Ne, přihlášené dítě se u nás účastní školního stavování (s výjimkou dietních nebo jiných závažných omezení).

Dbáme na odpočinek dětí, nutně to však nemusí být formou spánku, ale např. zvolením klidné činnosti ve třídě.

Kontakty

  • facebook
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.