Platby a omlouvání dětí

Základní informace ohledně plateb a omlouvání dětí

Úhrada stravného a školného

Stravné a školné vybírá v hotovosti vedoucí školní jídelny v první polovině měsíce, nejpozději k 15. dni v měsíci.

Školné: 350 Kč/měsíc

Stravné: 43 Kč/den (dopolední a odpolední svačina, oběd, pití po celý den)

Dary: 50 Kč/měsíc

Celkovou částku k úhradě dostane rodič na lístečku začátkem měsíce.

 

Omluvení dítěte, odhlášení obědů

Omluvit dítě lze osobně nebo telefonicky. U dětí s povinnou předškolní docházkou je nutné absence omlouvat na připravený omluvný list (v chodbě MŠ).

Odhlásit oběd na následující den lze písemně na omluvném listě v chodbě MŠ nebo telefonicky do 7.30 hodin. V případě náhlého onemocnění lze první den odebrat jídlo do vlastního jídlonosiče v době od 11.00 do 11.45.

Po nemoci je nutné, opět den předem do 12.00, dítě na stravu přihlásit.

Kontakty

  • facebook
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.